Mercat Romà

Engalanarem i decorarem tot l’itinerari pel qual transcórrega el mercat triant elements decoratius, espais, posats d’artesania i, com no, artistes amb experiència que es mimetitzaran de tal forma que el públic assistent creurà que està en la Roma Antiga dels Cèsars i es sentirà part integrant del mercat. A més, com en tots els serveis que prestem, estarem en tot moment presents en el lloc coordinant i revisant que tot succeïsca en el seu correcte ordre i manera.